-KROK 1: Rezervácia termínu -

Rezerváciu termínu môžete vykonať nasledovnými spôsobmi:

Kalendár obsadenosti

- KROK 2: CHECK-IN formulár - 

Objednávateľ - resp. zodpovedná osoba za celú skupinu musí najneskôr týždeň pred príchodom odoslať nižšie uvedený CHECK-IN FORMULÁR.

Check in - 16:00 - 19:00, Check out: 10:00

Dispozícia: Prízemie
Dispozícia: Prízemie
Dispozícia: Poschodie
Dispozícia: Poschodie

CHECK-IN formulár:

* povinný údaj

(**)Zábezpeka je vrátená v plnom rozsahu pri bezškodovom odovzdaní (check out) hnuteľného aj nehnuteľného prenajímaného majetku. V prípade škôd hraničiacich s vandalizmom (teda škody nesúvisiace s opotrebovaním zariadenia či nehnuteľnosti), súhlasí hosť ponechať zábezpeku v úschove až do uzavretia dohody o náhrade škody.

(***) Večere sú privezené priamo na chalupu v nerezoých nádobách, ktoré si vložite do komnventomatoch ktoré sú priamo na chalupe. Zároveň pri preberaní odovzdáte nerezové nádoby z predošlého dňa.

  • uhraďte cez nášu Chalupársku E-šopu POTVRDENIE REZERVÁCIE v hodnote 200 EUR ako potvrdenie rezervácie :

Pobyt na chalupe - 2 noci

Kompletný prenájom objektu vrátane využitia multifunkčnej miestnosti CAROK. Check in v prvý deň,  16:00 -19:00 Check out v posledný deň: 10:00 Skorší a neskorší check-in a check out za príplatok.

504,00 €

Pobyt na chalupe - 3 noci

Kompletný prenájom objektu vrátane multifunkčnej miestnosti CAROK. Check in v prvý deň, 16:00 - 19:00 Check out v posledný deň: 10:00 Skorší a neskorší check-in a check out za príplatok.

672,00 €

Pobyt na chalupe - 5 noci

Kompletný prenájom objektu vrátane multifunkčnej miestnosti CAROK. Check in v prvý deň, 16:00 - 19:00 Check out v posledný deň: 10:00 Skorší a neskorší check-in a check out za príplatok.

1 050,00 €

Pobyt na chalupe - 4 noci

Kompletný prenájom objektu vrátane multifunkčnej miestnosti CAROK. Check in v prvý deň, 16:00 - 19:00 Check out v posledný deň: 10:00 Skorší a neskorší check-in a check out za príplatok.

840,00 €

Pobyt na chalupe - 6 noci

Kompletný prenájom objektu vrátane multifunkčnej miestnosti CAROK. Check in v prvý deň, 16:00 - 19:00 Check out v posledný deň: 10:00 Skorší a neskorší check-in a check out za príplatok.

1 176,00 €

Pobyt na chalupe - 7 noci

Kompletný prenájom objektu vrátane multifunkčnej miestnosti CAROK. Check in v prvý deň, 16:00 - 19:00 Check out v posledný deň: 10:00 Skorší a neskorší check-in a check out za príplatok.

1 372,00 €