-Ako nás podporiť-

Podporiť divadelné aktivity okolo Chalupy U Dobrého hospodára môžete veľmi jednoducho a nebude vás to nič stáť. Stačí využiť možnosť poukázať podiel zo zaplatenej dane občianskemu združeniu EURÓPA PRE NÁS

Toto občianske združenie svoju činnosť len rozbieha no primárne sa chce venovať rozvoju kultúry, umenia v regiónoch, vytváraniu podmienok pre naplnení potrieb občanov a prispieva k obnove tradícii. Priestory chalupy U dobrého hospodára ako aj samotný chalupár Jano podporuje činnosť tohto občianskeho združenia a to nielen poskytnutím priestorov na rôzne udalosti, ale aj podporením rozvoju činnosti združenia.  

Najbližšie stanoveným dlhodobým cieľom je vytvoriť priestor a podmienky na tvorbu a edukovanie neprofesionálných divadelných súborov, či iných spolkov ktoré sa venujú produkcii a šíreniu umenia a kultúry v našich regiónoch. Na tento účel bude určená aj prestavba objektu, ktorý sa nachádza za chalupou a bude slúžiť ako divadelná skúšobňa.

Okrem týchto plánov sa síce pomaly, ale systematicky krok sa krokom za krom blíži k realizácii projektu divadelného sústreďofestu s názvom DOBROHOSPODÁRSKY TEŠ, z ktoré (ak bude mať odozvu) by sme radi vytvorili tradíciu na Dolnom Liptove.

Vopred ďakujeme každému, kto sa rozhodne poukázať 2 percentá práve pre občianske združenie Európa pre nás.

Európa pre nás o.z.

Ako poukázať 2% z Vašich daní?

Nižšie je uvedený návod ako podporiť naše občianske združenie EURÓPA PRE NÁS cez priame poukázanie podielu zaplatených daní. Od splnenia podmienok zhruba do 90 dní, daňové úrady prevedú daný podiel zo zaplatenej dane v prospech nášho Občianskeho združenia. Vopred všetkým ďakujeme. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Nájdite sa v nižšej uvedenej kategórii pre správny postup.

1. Daňové povinnosti rieši za mňa zamestnávateľ - požiadal som ho, aby vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov.

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (stiahnuť si ho môžete nižšie kliknutím na text)do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

a) Vytlačte a dajte zamestnávateľovi vyplniť POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE  Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech jedného prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EURÁ.

b) Vyplníte tlačivo VYHLÁSENIE-ZAMESTNANCI. Vo vyhlásení vyplňte údaje v I.oddiel - vaše údaje ako o  daňovníkovi. II. oddiel - údaje o prijímateľovi, teda údaje o našom OZ už máte na tlačive vyplnené. Obe tieto tlačivá doručte alebo osobne zaneste do podateľne na príslušný Daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo tým poverte Vášho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň), nech to za Vás urobí. To všetko treba stihnúť do 30.6.2020.

2. Som Fyzická osoba a podávam si daňové priznanie - typ A sám.

Treba vyplniť oddiel VIII. nasledovnými údajmi a do riadku 75 hodnotu 2% z riadku 65 no tá musí byť minimálne aspoň 3 EURÁ. V opačnom prípade poukázanie nie je možné. Termín na poukázanie je totožný s termínom podania daňového priznania teda 30.6.2020.


3.Som Fyzická osoba a podávam si daňové priznanie - typ B sám.

Treba vyplniť oddiel XIII. nasledovnými údajmi a do riadku 134 hodnotu 2% z riadku 120, no tá musí byť minimálne aspoň 3 EURÁ. V opačnom prípade poukázanie nie je možné. Termín na poukázanie je totožný s termínom podania daňového priznania teda 30.6.2020.

4.Som Právnická osoba:

Účtovníčke ohlásiť poukázanie podielu z dane EURÓPE PRE NÁS. Právnické osoby môžu poukázať 1%  alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 EUR. Termín na poukázanie je totožný s termínom podania daňového priznania teda 30.6.2020.

INFO na telefóne 091172986

Európa pre nás

Údaje o občianskom združení:

Európa pre nás

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 50628836

Sídlo: Červená armáda 745, 90086 Budmerice

IBAN číslo účtu: SK 62 8330 0000 0025 0173 6162