— Vínna pivnička s vlastným výčapom —


Priestory pivničky s budúcou Vinotékou a vlastným výčapom sú stále vo výstavbe. Hneď ako budú pripravené pre hostí, bude táto stránka aktualizovaná.